Ustawa z dnia 29 sierpnia 1999 o ochronie danych osobowych

ewel

Temat: Praca stała dla Operatora DTP - Poznań.
... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1999 r., Nr 133, poz. 883". Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia tylko na interesujące...
Źródło: topranking.pl/1263/praca,stala,dla,operatora,dtp,poznan.phpTemat: Standardy bezpieczenstwa it w instytucji finansowej
Mon, 23 Oct 2006 08:31:38 +0200, na pl.comp.security, Herman napisał(a): Witam, Interesuje mnie jakie standardy bezpieczeństwa it(mogą być nazwy norm) musi spełniać instytucja finansowa(np. kredyty ratalne)? Czy są jakieś nieobowiązkowe dotyczące np. nie tylko danych osobowych ale również innych informacji sensytywnych? Pozdrawiam, H Np: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Ustawa z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Ustawa z 22 stycznia 1999r.O ochronie informacji niejawnych Polecam również przestudiować sobie metodykę TISM.
Źródło: topranking.pl/1421/standardy,bezpieczenstwa,it,w,instytucji.php


Temat: Standardy bezpieczenstwa it w instytucji finansowej
Tako *Spajk*  do nas rzecze  : [...] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Ustawa z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Ustawa z 22 stycznia 1999r.O ochronie informacji niejawnych Z całym szacunkiem, ale kolega pytał o _standardy_. To co przytoczyłeś to rozporządzenia i ustawy. One są obligatoryjne, o ile następuje przetwarzanie danych osobowych czy instytucja ma do czynienia z informacjami niejawnymi.
Źródło: topranking.pl/1421/standardy,bezpieczenstwa,it,w,instytucji.php


Temat: Kiedy dokument cyfrowy jest równoznaczny dokumentowi papierowemu?
Mam powyżny problem do rozsztrzygnięcia. Otóż zgodnie z niektórymi przepisami prawa m.in. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zarządzenia nr 6 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 kwietnia 1995 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; z późniejszymi zmianami. Dokumenty bankowe archiwizowane w postaci cyfrowej i opatrzone odpowiednimi podpisami elektronicznymi są dla banków...
Źródło: topranking.pl/1855/kiedy,dokument,cyfrowy,jest,rownoznaczny.php


Temat: Szybka Piłka
z dnia 29 sierpnia 1999 r., Nr 133, poz. 883".
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,9598564,9598564,Szybka_Pilka.html


Temat: wypowiedzenie z powodu likwidacji zakładu pracy
miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. 2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271)....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,32861,30313408,30313408,wypowiedzenie_z_powodu_likwidacji_zakladu_pracy.html


Temat: jak poradzic sobie ze SPAMem?
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez bezprawne działanie, - ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, - ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - naruszenie definicji zgody na otrzymywanie tego typu informacji, - - ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, - - ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Cywilny - naruszenie dóbr osobistych.  a także obowiązującej Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2000/31 z 8 czerwca 2000 r domagam się skutecznej ochrony  przed spamem  . Brak uzgodnień  w zakresie otrzymywania  spamu stanowi naruszenie prawa i jest ścigane na drodze indywidualnej (jako wykroczenie lub naruszenie dóbr osobistych). Jednocześnie  ochrona przed otrzymywaniem niezamówionych i niebezpiecznych  informacji znajduje oparcie już w artykułach 47 i 76 Konstytucji RP gdzie artykuł 76 nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, użytkowników i najemców przed nieuczciwymi praktykami oraz działaniami im zagrażającymi  co nakłada także obowiązek  na  Prezesa...
Źródło: topranking.pl/1004/jak,poradzic,sobie,ze,spamem.php


Temat: Gdzie jest opublikowana ustawa o ochronie danych osobowych?
On 99-05-25, 14:17:46, "W.W." <cor@lodz.pdi.netwrote: Poszukuje ww ustawy i wszystkich tekstów prawnych z nia zwiazanych. Czy ktos wie, gdzie jest opublikowana. 1. Ustawa (zdaje sie, ze zrobili ja 29 sierpnia 1997 r.) - Dz.U. Nr 133, poz. 833 2. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okre lenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 522). 3. ROZPORZÄ˝DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okre lenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 6, poz. 49). 4. ROZPORZÄ˝DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okre lenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521) 5. Looknij na strone http://eber.kul.lublin.pl/~fajgiel bo jest tam duzo ciekawych informacji (w tym ustawa w HTML'u) i innych tekstow prawnych na ten temat. Moze ktos ma jeszcze inne informacje na ten temat - takze jestem tym bardzo zainteresowany (bede pisal prace dyplomowa). JJ...
Źródło: topranking.pl/1856/gdzie,jest,opublikowana,ustawa,o,ochronie.php


Temat: Kieres i Buller na prezesa IPN
z zakresu stosowania następujących ustaw: a) z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 z późn. zm.), b) z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r., Nr.42, poz. 428 z późn. zm.), c) z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z poźn. zm. ), d) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.), e) z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,22709434,22709434,Kieres_i_Buller_na_prezesa_IPN.html


Temat: Czy Kieres zastąpi Kieresa?
2b ustawy; 5) wykształcenie wyższe magisterskie; 6) doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 7) znajomość problematyki z zakresu stosowania następujących ustaw: a) z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 z późn. zm.), b) z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r., Nr.42, poz. 428 z późn. zm.), c) z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z poźn. zm. ), d) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.), e) z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.), II. Wymagania...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,23843032,23843032,Czy_Kieres_zastapi_Kieresa_.html


Temat: Media i teczki
Zestaw lektur dla okrutnych ignorantów :))) 1) ustawa z dnia 14 lipca l983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, Nr 241, ... terytorialnego (Dz. U 2005, nr 25 poz. 210). 3) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 116), 4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271), 5) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), 10) ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 ... r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 17, poz. 155), 6) ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 1998 r.). 7)ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, To najważniejsze, od dzisiaj obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych, która wykończy wszystkich TW zrejestrowanych do 1983..., biedna beleczka :)))
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,904,25222518,25222518,Media_i_teczki.html


Temat: ochrona danych osobowych
AKTY PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Podstawowe gwarancje ochrony prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w prawie polskim zawierają następujące akty prawne: I. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1.Art. 47 gwarantuje każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym; 2.Art. 49 zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania ... ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Przepis Art. 51 ust. 5 Konstytucji przewiduje, iż: Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. II.Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),określającej zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą). III. Akty wykonawcze do Ustawy o ochronie danych osobowych: 1.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 464) w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 521) w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 522, zm. Dz. U. 1999 r. Nr 93, poz. 1081) w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pozdrawiam....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,25765338,25765338,ochrona_danych_osobowych.html


Temat: Fiskus kontra pracownicy Banku Handlowego cd.
te, o ile się nie mylę, są ściagane z urzędu. Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 54. Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) Art. 266. § 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informację , którą uzyskał...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,32275952,32275952,Fiskus_kontra_pracownicy_Banku_Handlowego_cd_.html


Temat: Yves rocher
zawartych w wiadomościach e-mail dla potrzeb informowania mnie o ofercie oraz o działaniach marketingowych firmy Yves Rocher, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)." to sa jawne kpiny! od kiedy do reklamacji dołącza sie klauzulę o danych osobowych! Trafia mnie takie traktowanie, sory musiałam to komus powiedzieć
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,211,35674951,35674951,Yves_rocher.html


Temat: potrzebni w Danii, praca od zaraz
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,115,66121126,66121126,potrzebni_w_Danii_praca_od_zaraz.html


Temat: Zezłościłam się, gdyż...
Jak będę miała więcej czasu, to to dokładniej zbadam. Podstawą prawną do zamieszczenia danych z ewidencji działalności gospodarczej są następujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.), 2. Art. 7a: 1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. 2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271). 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.), 4. Art. 23: Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. 5. Art. 24: 1. Ewidencja jest jawna. 2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji. 3. Domniemywa się, że dane wpisane do ewidencji są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do ewidencji niezgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorcy lub bez tego zgłoszenia, przedsiębiorca ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64121,103642684,103642684,Zezloscilam_sie_gdyz_.html


Temat: prywatny adres przedsiębiorcy na www.gdansk.pl
następna nawiedzona o smaku moherowym Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawą prawną do zamieszczenia danych z ewidencji działalności gospodarczej są następujące przepisy: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.), Art. 7a: 1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina ... dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.), Art. 23: 1. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania ... do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji. 3. Domniemywa się, że dane wpisane do ewidencji są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do ewidencji niezgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorcy lub bez tego zgłoszenia, przedsiębiorca ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,57,45975083,45975083,prywatny_adres_przedsiebiorcy_na_www_gdansk_pl.html