Ustawa o zwrocie VATu budowlanego

ewel

Temat: Gazeta Prawna - Reaktywacja
wydanie z 9 grudnia 2005 r.<<< ****************************************** http://www.medycy.internetdsl.pl/gp/12.09.amn gazeta<<< + dodatki<<< --Prawo i Życie Jak odzyskać VAT na materiały budowlane. Z jakiego okresu należy trzymać faktury Jak należy obliczyć wysokość...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=49974Temat: Rekompensata za wzrost podatku VAT
Osoby, które budują lub remontują domy, czekaja na rozwój sytuacji wokół ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem, która miała łagodzić skutki podniesienia podatku VAT na materiały budowlane. Po...
Źródło: ogrodzenia-forum.pl/viewtopic.php?t=332


Temat: Zwrot VAT-u
Gwoli przypomnienia - proszę zbierać wszelkie faktury za materiały budowlane i wyposażenie mieszkań, kto wie kiedy się przydadzą: http://gospodarka.gazeta....81,2811048.html Fiskus zwróci nam część podatku VAT za materiały budowlane.[...] Posłowie zdecydowali...
Źródło: poleska.net/forum/viewtopic.php?t=39


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Komisja Przyjazne Państwo chce skrócić czas oczekiwania na zwrot części VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych. Prawo do takiego zwrotu przysługuje osobom fizycznym budującym lub remontującym domy bądź mieszkania systemem...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Podatnicy, którzy złożą wnioski o zwrot części VAT na materiały budowlane po 22 kwietnia szybciej odzyskają pieniądze. Warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku o zwrot VAT na materiały budowlane do 23...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: Zwrot podatku VAT od 01.01.2008
Pod koniec roku sejm przeglosowal ustawe o kontznuowaniu ulgi budowlanej polegajacej na zwrocie cyesci podatku VAT za materialy budowlane. Czy mozna gdzies uzyskac wiecej informacji co mozna i jak odliczac? Jakie stosowac druki i jak wyliczac kwote zwrotu? Pozdrawiam ADARKAR
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4946


Temat: Zwrot VAT tylko za materiały budowlane dla potrzeb mieszkaniowych
Zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem dotyczy tylko zakupów na cele mieszkaniowe osób fizycznych. Jeżeli inwestycja ma inny cel, zwrot jest wykluczony. ORZECZENIE Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując interpretację podatkową, odmówił prawa do zwrotu VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych podatnikowi, który wykorzystał je do rozbudowy gospodarstwa agroturystycznego. Celem wprowadzenia ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym była pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Sąd podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie zamierzeniem podatnika była rozbudowa bazy noclegowej i zaplecza rekreacyjnego dla celów agroturystyki i nie ma znaczenia, że inwestycja...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2249


Temat: Znany wykonawca...
A propos VATu 7% na garaże.... Z dzisiejszej Gazety Prawnej... Sejmowe komisje przeciwne 7-proc. stawce VAT na garaże ZMIANA PRAWA Obniżony 7-proc. VAT powinno się stosować tylko do niektórych prac remontowych. Nie należy też obejmować preferencją garaży - uznały sejmowe komisje. Komisja Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Infrastruktury rozpatrzyła wczoraj senackie poprawki do zmiany ustawy o VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Komisje pozytywnie zaopiniowały senackie poprawki do definicji budownictwa społecznego, które przywracają zakres definicji przyjęty przez rząd. Zachowano jedynie wyższe limity decydujące o zastosowaniu obniżonej 7-proc. stawki VAT, czyli 150 mkw. dla mieszkań i 300 mkw. w przypadku domów. Zgodnie z zaakceptowanymi przez komisje poprawkami, preferencyjna stawka VAT miałaby zastosowanie tylko do określonej kategorii remontów. Przykładowo, w przypadku budynków wielomieszkaniowych definicja objęłaby tylko remont nieruchomości wspólnej, np. dachów, klatek schodowych, instalacji. Ustawa uchwalona przez Sejm zakładała stosowanie niższej stawki do wszystkich...
Źródło: villaconcorde.fora.pl/a/a,27.html


Temat: Zasady zwrotu podatku VAT za materiały budowlane
Tryb postępowania związany z dokonywaniem zwrotu - decyzja o zwrocie Po złożeniu wniosku organ podatkowy bada, czy osoba fizyczna spełniła warunki do uzyskania zwrotu kwoty podatku VAT. Badaniu podlega w szczególności: * prawo do lokalu (budynku) mieszkalnego osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot podatku; * zakres prac wykonywanych przez osobę fizyczną; * poprawność wystawionych faktur (w szczególności:...
Źródło: wicherski.fora.pl/a/a,283.html


Temat: zwrot VAT
Ministerstwo Transportu i Budownictwa napisa?o: Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa ws. wykazu materia?ów budowlanych 30 grudnia 2005 r. Minister Transportu i Budownictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów wyda? obwieszczenie w sprawie wykazu materia?ów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. by?y opodatkowane stawk? VAT w wysoko?ci 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. s? opodatkowane stawk? 22%. Materia?y zawarte w wykazie b?d? obj?te systemem zwrotu wydatków w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie dnia 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zwi?zanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468). Ustawa ta pozwala osobom fizycznym ubiega? si? o zwrot cz??ci wydatków na materia?y budowlane zakupione od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Przedstawiony w formie tabeli wykaz materia?ów budowlanych stanowi za??cznik do obwieszczenia, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urz?dowym Ministra Transportu i Budownictwa (Nr 1 2006 r., poz. 1). Bli?sze informacje nt. trybu ubiegania si? o zwrot cz??ci wydatków poniesionych na zakup materia?ów budowlanych w zwi?zku budow? i remontem budynku mieszkalnego lub jego cz??ci znajduj? si? na na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/inde...sgl=2&dzial=106 Do pobrania wykaz materia?ów obj?tych zwrotem: http://www.mtib.gov.pl/pl...wieszczenia.pdf
Źródło: forum.zacisze.olsztyn.ayz.pl/viewtopic.php?t=9


Temat: Rekompensata za materiały budowlane zostanie utrzymana
Rekompensata za materiały budowlane zostanie utrzymana Jak donosi ?Dziennik Gazeta Prawna? osoby fizyczne nadal mogą strać się o przyznanie rekompensaty za niektóre zakupione materiały budowlane. ?Obecnie nie jest rozważane uchylenie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11298). Zwrot części wydatków w związku z nabyciem materiałów budowlanych kosztuje...
Źródło: forumnieruchomosci.feen.pl/viewtopic.php?t=33


Temat: Benzyna po 4,25 zł?! Wraki na ulicach Krakowa ?
Zapowiada sie ciekawie.... ""GW": Rząd grozi podwyżką akcyzy na paliwa (Gazeta Wyborcza, pr/26.08.2005, godz. 06:50) "Gazeta Wyborcza": Oddadzą za materiały budowlane, zabiorą w paliwie? Sejm będzie głosował odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy o zwrocie VAT na materiały budowlane. Rząd grozi: - Jeżeli ustawa wejdzie w życie, to zaproponujemy zwiększenie akcyzy na paliwa. Prezydenckie weto do ustawy o zwrocie podatku...
Źródło: forum.racingkrakow.pl/viewtopic.php?t=2022


Temat: Zwrot podatku VAT-wydatki na materiały wykończeniowe
Basiu, oto fragment dość obszernego artykułu dot. zwrotu części VAT za materiały budowlane: Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (dalej: ustawa o zwrocie), mimo stosunkowo...
Źródło: skorosze.eu/viewtopic.php?t=1685


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Po sprzedaży nieruchomości zwrot VAT nie przysługuje. Jeśli podatnik sprzeda dom w trakcie budowy, utraci prawo do zwrotu części VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Wynika tak z interpretacji...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Szybszy zwrot VAT dla budujących dom? Osoby budujące lub remontujące dom mogą dostawać zwrot VAT w ciągu dwóch, a nie jak dotąd sześciu miesięcy. Wczoraj w Sejmie doszło do pierwszego czytania projektu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, którą przygotowała sejmowa Komisja "Przyjazne Państwo". - To drobny, ale bardzo znaczący krok dla ujednolicenia przepisów - mówiła posłanka Hanna Zdanowska z PO. Zmiana ujednolici termin zwrotu z zawartym w znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie ustalono go na dwa miesiące. Większość posłów była za przyjęciem ustawy bez dalszych prac, zwłaszcza, że dotyczy ona zmiany jednego zdania. Za skierowaniem jej do komisji branżowych była Platforma Obywatelska, która równocześnie deklaruje, ze projekt...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Na dzisiejszym posiedzeniu RM: Rząd negatywnie ocenia zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Posłowie chcą, aby termin zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7 do 22 proc., był taki sam jak w ustawie o...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Na przełomie roku do urzędów skarbowych wpływa najwięcej wniosków o zwrot części VAT na materiały budowlane, przysługujący osobom fizycznym ponoszącym wydatki mieszkaniowe. Złożenie wniosku wszczyna postępowanie w sprawie zwrotu, co oznacza,...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Na zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych inwestorzy powinni mieć nie 6 miesięcy jak obecnie, ale cztery miesiące - uznali w czwartek posłowie sejmowych komisji: finansów publicznych i infrastruktury....
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VAT za garaże
Poniżej przedstawiam stanowisko Izby Skarbowej w Warszawie. Myślę, że kwestia zwrotu VAT jest już przesądzona i każdy, kto zapłacił więcej niż 7 proc. VAT powinien otrzymać zwrot nadpłaty. Interpretacja jest jednoznaczna...
Źródło: wlodarzewska.fora.pl/a/a,210.html


Temat: Jakich błędów należy unikać, aby otrzymać zwrot VAT za mater
Jakich błędów należy unikać, aby otrzymać zwrot VAT za materiały budowlane Wypełnienie wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane nie jest sprawą prostą. Mogli się o tym przekonać podatnicy, którym urzędy...
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=1777


Temat: : PRZEGLAD PRASY
Gazeta Prawna 2009-01-09 Dziś podatnicy muszą złożyć PIT-12 Ewa Matyszewska Podatnicy, którzy chcą rozliczyć się z fiskusem za pośrednictwem płatnika, zobowiązani złożyć płatnikowi oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (formularz PIT-12), które traktuje się na równi z zeznaniem. Tomasz Socha z Ernst & Young wyjaśnia, że przy spełnieniu warunków, o których mowa w oświadczeniu, płatnik jest zobowiązany sporządzić roczne obliczenie podatku...
Źródło: forum.iflex.pl/viewtopic.php?t=242


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Zwroty VAT na materiały budowlane w ubiegłym roku przekroczyły miliard złotych. Zdaniem ekspertów zwroty nie są zbyt wysokie jak na czasy kryzysu. Likwidacja tej preferencji może się przyczynić do ograniczenia szarej strefy. Zwrot VAT osobom fizycznym od zakupu materiałów budowlanych W dobie kryzysu gospodarczego każdy zaoszczędzony miliard złotych jest sukcesem. Rząd obiecuje, że podatków podwyższać nie będzie. Nie będzie też likwidował...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128