Ustawa o prawa o postepowaniu przed sadami administracyjnymi z 30 sierpnia 2002r

ewel

Temat: Czy to jest zgodne z prawem.:
Tak skargę wnosi sie do sądu administracyjnego. Komisarz jest tym organem administracji publicznej o którym mówi odnaleziona przeze mnie w sieci notatka: "Sąd administracyjny jest sądem, który rozpatruje skargi na działania i bezczynność organów administracji publicznej. Prawną podstawę jego funkcjonowania stanowi ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dziennik Ustaw z 2002r., Nr 153, poz. 1269- 1270). Sądownictwo administracyjne tworzą: wojewódzkie sądy administracyjne (WSA - jako sąd pierwszej instancji) oraz Naczelny Sąd Administracyjny (NSA...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,38142360,38142360,Czy_to_jest_zgodne_z_prawem_.htmlTemat: Czy to jest zgodne z prawem.:
sawa.com napisała: > Tak skargę wnosi sie do sądu administracyjnego. Komisarz jest tym organem > administracji publicznej o którym mówi odnaleziona przeze mnie w sieci notatka: > > "Sąd administracyjny jest sądem, który rozpatruje skargi na działania i > bezczynność organów administracji publicznej. Prawną podstawę jego > funkcjonowania stanowi ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów > administracyjnych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu > przed sądami administracyjnymi (Dziennik Ustaw z 2002r., Nr 153, poz. 1269- > 1270). Sądownictwo administracyjne tworzą: wojewódzkie sądy administracyjne > (WSA - jako sąd pierwszej instancji) oraz Naczelny Sąd Administracyjny (NSA - > jako sąd odwoławczy)." Zanim poskarżymy się do sądu administracyjnego należy skorzystać z art 37 KPA, który w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,38142360,38142360,Czy_to_jest_zgodne_z_prawem_.html


Temat: Jak się zachować - zwężenie jezdni?
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach USTAWA z dnia 27 lipca 2007 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 ... poz. 1238) USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ...............
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,510,75628867,75628867,Jak_sie_zachowac_zwezenie_jezdni_.html


Temat: radzę przeczytać i przemyśleć
dzisiaj : Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim ustanawia siedmiodniowy termin przechowywania pisma ... nadmiernie krótki. Powinien odpowiadać wymogom sprawności proceduralnej. Ustawa powinna ustanawiać wymóg ponawiania zawiadomienia o przesyłce, tak aby ograniczać ryzyko jej niedotarcia do adresata. Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,35514883,35514883,radze_przeczytac_i_przemyslec.html


Temat: KTO ZAROBIŁ NA POMNIKU ???
napisałem "Inna możliwością wynikającą z leżącego przedemną Kodeksu Postępowania Administracyjnego..." otórz wprowadziłem w błąd, przepiy te znajdują się w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. "prawo o postępowaniu przed sądami administracujnymi"...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25494,36283408,36283408,KTO_ZAROBIL_NA_POMNIKU_.html


Temat: Lustracja
Widzę, że sprowadzasz rozmowę na manowce. Niech będzie. O to Ci chodzi? Orzeczenie z 2007 roku: Art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 1a ustawy z 18 grudnia ... i art. 43 zdanie pierwsze ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w związku z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi są zgodne z art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. 1, art. 47 oraz art. 51...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,17007,59253293,59253293,Lustracja.html


Temat: Obwodnice. Spotkanie w Ministerstwie Środowiska
zewsi napisał: > A prawo ochrony środowiska należy do prawa karnego? :-) Nie. Prawo ochrony środowiska to prawo ochrony środowiska. Nie należy ani do prawa karnego, ani do administracyjnego. NSA to skrót od Naczelny Sąd Administracyjnym i zajmuje się tylko i wyłacznie prawem administracyjnym. Sprawę zgodności wydanej decyzji o budowie obwodnicy Augustowa z prawem ochrony środowiska, będzie rozpatrywał zupełnie inny sąd, a nie NSA (zapewne sąd okręgowy). > Primo: > Jakie są podstawy wniesienia skargi kasacyjnej do NSA mówi art. 174 ustawy z 30 > > sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz.U. > 2002 Nr 153, poz. 1270 ze zm.) > A są to: > 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe > zastosowanie; > 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny > wpływ na wynik sprawy. > > Tak więc nie są to tylko błędy proceduralne, jak prubujesz sugerować vampi_r. Ależ są to własnie błędy proceduralne (ogólnie rzecz ujmując). I mówią o tym te punkty, które cytujesz: "naruszenie przepisów postępowania", "błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie prawa". Ty najwyraźniej nie bardzo rozumiesz, co czytasz. Papapapapa
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,52,33913168,33913168,Obwodnice_Spotkanie_w_Ministerstwie_Srodowiska.html


Temat: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?
Regulacja dotycząca terminów wnoszenia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawarta jest w art. 53 § 1 - § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), a szczególna kompetencja nadzorcza organu nadzoru, przyznająca mu prawo skargi do sądu administracyjnego, nie została ograniczona żadnym terminem jej realizacji" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt OSK 1575/04, publ. OSS 2005/3/70).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,674,34881441,34881441,Budzet_Miasta_Lodzi_pod_znakiem_zapytania_.html


Temat: Wieża na Pomorzanach, jest pomysł, są pieniądze...
Jeszcze tylko fragmenty uzasadnienia WSA Sądowa kontrola zaskarżonej decyzji prowadzona na podstawie art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) wykazała, że skarga jest uzasadniona. ZED IDIOTO MAMY W POLSCE RZĄDY PRAWA A NIE RZĄDY NIEUDOLNYCH NIEKOMPETENTNYCH URZĘDNIKÓW NA CZELE Z KRZYSTKIEM (...)Nie ustosunkowanie się do zarzutów odwołania co ... TEN CAŁY URZĄD NA CZELE Z KRZYSTKIEM NIE MA SZCUNKU DLA POLKISEGO PRAWA I W SPOSÓB LEKCEWARZĄCY TRAKTUJE PETENTÓW TKWIĄC W MYLNYM PRZEKONANU O SWOJEJ OMIPOTENCJI (...)Tego typu uzasadnienie wskazuje na niedbałość organu w rozpoznaniu sprawy,(...) I FRAGMENT KOŃCZĄCY UZASADNIENIE WYROKU Nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie oraz nie uzasadnienie decyzji w sposób właściwy narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji. CIEKAWY JESTEM JAK PO PRZECZYTANIU TAKIEGO YROKU JAKIKOLWIEK INWESTOR ZAINTERESUJE SIĘ SZCZECINEM JEŚLI MIASTO DZIAŁA EWIDENTNIE W PEŁNEJ NIEKOMPETENCJI PRZECIW INWESTOROM...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,100800092,100800092,Wieza_na_Pomorzanach_jest_pomysl_sa_pieniadze_.html


Temat: Perła roku
Perła roku W corocznym plebiscycie na „Perłę i bubel legislacyjny” „Gazeta Prawna” postanowiła przyznać tytuł bubla 2002 roku nowelizacji Ordynacji podatkowej z Perłą roku – nieco na wyrost – zostały ustawy reformujące sądownictwo administracyjne, czyli prawo o ustroju sądów administracyjnych z 25 lipca 2002 r. oraz ustawa z 30 sierpnia 2002 r.– prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i przepisy wprowadzające. Nagrodzono w ten sposób wprowadzenie drugiej instancji w sądownictwie administracyjnym. Na wyrost, gdyż ustawa wejdzie w życie dopiero w 2004 roku
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,13,4478815,4478815,Perla_roku.html


Temat: Arka i Cracovia do PZPN: Szanujcie prawo!
Arka i Cracovia do PZPN: Szanujcie prawo! płaczkom z cracovii i drukARKI polecam lekturę art 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;) no ale w tamtych kręgach to się chyba nie przyjęło;) z drugiej strony zabawne, że dwa spośród najbardziej umoczonych w korupcję klubów nawołują teraz dramatycznie o poszanowanie prawa;)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,88,96175857,96175857,Arka_i_Cracovia_do_PZPN_Szanujcie_prawo_.html


Temat: Arka i Cracovia do PZPN: Szanujcie prawo!
:) Gość portalu: jurny-jurysta napisał(a): > płaczkom z cracovii i drukARKI polecam lekturę art 54 ust. 3 ustawy > z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami > administracyjnymi;) no ale w tamtych kręgach to się chyba nie > przyjęło;) > z drugiej strony zabawne, że dwa spośród najbardziej umoczonych w > korupcję klubów nawołują teraz dramatycznie o poszanowanie prawa;)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,88,96175857,96175857,Arka_i_Cracovia_do_PZPN_Szanujcie_prawo_.html


Temat: Interpretacja zapisu
Interpretacja zapisu Jak należy rozumieć przepis z art. 3 § 2 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2000 r. Nr 153, poz. 1271) tj. "inne niż określone w pkt 1-3 akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa" Z góry dziekuję za odpowiedź. Grzesiek
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,12176542,12176542,Interpretacja_zapisu.html


Temat: Ustawa o CBA
innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1, 3) (1) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2, 1) Art. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r. 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. Art 3 § 3 KPA: "3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z: 1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,101529401,101529401,Ustawa_o_CBA.html


Temat: Szczygło: Prawo zostało złamane. Tusk przed Try...
Szczygło: Prawo zostało złamane. Tusk przed Try... Premier tydzień temu zapowiedział, że na początku tygodnia odwoła Kamińskiego. A Pan mówi, że premier się pospieszył? - No bo się pospieszył. Kodeks postępowania administracyjnego mówi, że prezydent ma dwa tygodnie na wydanie opinii. Ciekawe, czy Szczygło może powiedzieć, który przepis o tym mówi. Poza tym coś chyba KPA nie za bardzo się tutaj stosuje: Art 1 wskazujący na zakres obowiązywania kodeksu o tym nie wspomina, a art 3 wręcz jako zasadę wyłącza sprawy takie jak na linii Premier - szef CBA. Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1, 3) (1) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2, 1) Art. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r. 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. art 3 § 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z: 1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,904,101535664,101535664,Szczyglo_Prawo_zostalo_zlamane_Tusk_przed_Try_.html


Temat: NSA nie rozstrzygnął, czy Zbigniew Szandar może...
mógł jako uczestnik postępowania ( a raczej jako "zainteresowany" jak stwierdził przewodniczący składu orzekającego)przedstawić swojego stanowiska w postępowaniu I instancji (WSA w Gliwicach) i tym samym zaistniała przesłanka nieważności postępowania określona w art. 183 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Paweł Szandar występował w postępowaniu sądowo-administracyjnym wyłącznie jako uczestnik (zainteresowany), nigdy zaś jako strona. Tymczasem wskazany przez Sąd przepis stwierdza w sposób jednoznaczny, iż: „Nieważność postępowania zachodzi jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw”. Ani cytowany przepis, ani też żaden inny przepis regulujący postępowanie przed sądami administracyjnymi nie przewiduje sankcji w postaci nieważności postępowania w przypadku pozbawienia możliwości wypowiedzenia się na rozprawie i obrony swych praw przez uczestnika postępowania (zainteresowanego). Zachodzi obawa, że do końca kadencji zbigniewa Szndara wyrok nie zapadnie. Już wcześnie NSA podejmował wszelkie kroki w celu przeciągnięcia postępowania. I rozprawa...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,423,22945060,22945060,NSA_nie_rozstrzygnal_czy_Zbigniew_Szandar_moze_.html


Temat: Obwodnice. Spotkanie w Ministerstwie Środowiska
vampi_r napisał: > Powtarzam. NSA zajmuje się tylko kwestiami zgodnosci wydanej decyzji z prawem > a dministracyjnym. NSA więc mógł stwierdzić, że drogę wytyczono zgodnie z prawem administracyjnym. > Czyli nie było żadnych uchybień formalnych, przekroczenia terminów, braku dokumentacji, itp. > Co innego jednak prawo ochrony środowiska. Tym nie zajmuje się NSA. A prawo ochrony środowiska należy do prawa karnego? :-) Primo: Jakie są podstawy wniesienia skargi kasacyjnej do NSA mówi art. 174 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270 ze zm.) A są to: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Tak więc nie są to tylko błędy proceduralne, jak prubujesz sugerować vampi_r. Secundo: Wniesienie skargi kasacyjnej jest możliwe w wyniku wydania wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. W tymże postępowaniu sąd lub...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,52,33913168,33913168,Obwodnice_Spotkanie_w_Ministerstwie_Srodowiska.html