Ustal wzory strukturalne i sumaryczne chlorku

ewel

Temat: Zadanie z chemii
Witam, mam do zrobienia zadania z chemii a w ogóle nie wiem jak to zrobic; oto tresc: Ustal wzory sumaryczny i strukturalny chlorku dwuwartościowego matalu o masie cząsteczkowej 111 u. I drugie: Ustal wzory sumaryczny i strukturalny tlenku pierwiastka czterowartościowego o masie cząsteczkowej 239 u. P.S zalezy mi na czasie;/
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=2875Temat: Aldehydy i ketony
4,14g 35% rozwotry pewnego alkoholu wydzieliło sie 3,6g tlenku miedzi II. Podaj wzór i nazwę aldehydu. Zad3. Mase dichlorowcopochodnej pewnego alkanu wynosi 141µ. Ustal wzór sumaryczny alkanu
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21419


Temat: weglowodory pierścieniowe
Pewien związek aromatyczny zawiera 48,98% węgla, 48,30% chloru, 2,72% wodoru. M=147g/mol. Ustal wzór sumaryczny tego związku. napisz wzory strukturalne wszystkich izomerów i podaj ich nazwy.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20786


Temat: Ponowienie pomysłu Konkursu Chemicznego na forum
... V zmieszano: probówka I: tlenek krzemu (IV) z roztworem kwasu azotowego(V) probówka II: roztwór chlorku żelaza(III) z roztworem wodorotlenku sodu probówka III: magnez z roztworem kwasu solnego probówka IV:wodorotlenek miedzi (II)...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18669